Specyfika prowadzenia gospodarstwa

Praca na gospodarstwie znacząco różni się od innego typu zajęć, wykonywanych przez inne grupy społeczne

Autor zdjęcia: Bob Jagendorf

Praca na gospodarstwie znacząco różni się od innego typu zajęć, wykonywanych przez inne grupy społeczne. W rolnictwie, bowiem bardzo często wykonywane zajęcia nie są jedynie pracą zarobkową, postrzeganą w kontekście wykonywania obowiązków i czynności służbowych, lecz również sposobem na życie dla całych rodzin, dla których jest to jedyne źródło utrzymania. Pamiętać należy jednak o tym, że rolnictwo jest sektorem gospodarki bardzo zależnym od warunków atmosferycznych, wystarczy, bowiem kataklizm, przejściowe załamanie pogody, by wysiłek pracy nieraz niejednokrotnie trudów całego roku, został bezpowrotnie zaprzepaszczony. W sytuacji takiej rolnicy tracą całkowicie źródło swoich dochodów, a tym samym posiadają realnie niewielkie szanse na to, by wyjść znów na prostą. Dalej

Dlaczego rolnicy nie są zainteresowani zawieraniem ubezpieczeń?

Praca na gospodarstwie znacząco różni się od innego typu zajęć, wykonywanych przez inne grupy społeczne

Autor zdjęcia: Visit Grand Island

Praca w gospodarstwie bardzo ściśle uzależniona jest od wielu, niezależnych od nas czynników zewnętrznych. Wystarczy, bowiem nawet chwilowe załamanie pogody, by bezpowrotnie zaprzepaszczony został trud i nakład wielomiesięcznej pracy. Nie sposób zapobiegać takim sytuacjom i skutecznie ochronić przed ich negatywnym wpływem uprawy. Jedynym, dobrym rozwiązaniem jest, więc zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia rolnego. Ubezpieczenia rolne mają na celu zabezpieczenie interesów rolników, zapewniając im w sytuacji wystąpienia szkody środki na odbudowę gospodarstwa i odtworzenie upraw. Dalej

Ubezpieczenia plonów i upraw rolnych – deficytowy produkt dla towarzystw ubezpieczeniowych?

Niesprzyjające warunki pogodowe w zeszłym roku sprawiły, że towarzystwa ubezpieczeniowe zmuszone zostały do wypłaty większej od założonych we wcześniejszych planach wypłaty odszkodowań rolnikomNiesprzyjające warunki pogodowe w zeszłym roku sprawiły, że towarzystwa ubezpieczeniowe zmuszone zostały do wypłaty większej od założonych we wcześniejszych planach wypłaty odszkodowań rolnikom w ramach posiadanych przez nich ubezpieczeń rolnych. Do każdej złotówki składek na ubezpieczenia rolne, zakłady ubezpieczeniowe zmuszone będą do dopłaty nawet kilku, czy też kilkunastu złotych z własnych środków. Niewątpliwie, sytuacja ta zaskutkuje wzrostem cen polis za ubezpieczenie upraw rolnych. Dalej

Ubezpieczenia gospodarstw i budynków rolniczych

Przepisy prawa nakładają na rolników obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnegoPrzepisy prawa nakładają na rolników obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jednak przepisy prawa nie określają tego, w jakim zakresie budynki te mają zostać ubezpieczone. O tym, więc, na jaką sumę ubezpieczony zostanie budynek gospodarczy wchodzący w skład gospodarstwa rolnego w ramach OC rolnika, zadecydować ma sam ubezpieczający się rolnik w porozumieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym polisę tą wykupuje. W praktyce jednak wygląda to na ogół tak, że właściciel gospodarstwa szacuje orientacyjnie wartość danej nieruchomości, a w przypadku, gdy wyliczona składka stanowiąca ubezpieczenie rolników okaże się dla niego zbyt wysoka, obniża deklarowaną wcześniej sumę, tak by nie ponosić z tego tytułu zbyt dużych kosztów. Pamiętać należy o tym jednak, że działa tu prosta zasada – im mniejsza, podana przez ubezpieczającego wartość gospodarstwa, tym niższa składka ubezpieczenia, a tym samym niższe odszkodowanie na skutek zaistnienia szkody. Dalej

Ochrona upraw i plonów przed skutkami klęsk żywiołowych

4818901046_77f01b5079_bStosunkowo nie tak rzadko nawiedzają nas powodzie i inne klęski żywiołowe. Prowadzą one przede wszystkim do rozległych i dotkliwych zniszczeń w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza w uprawach. Zniszczenie plonów i upraw w wielu przypadkach jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowych dla wielu gospodarzy i ich rodzin jest, więc równoznaczne z pozbawieniem ich środków do życia i odtworzenia upraw. Dalej